FDO LÄSARE

En applikation för att skapa DWG-ritningar.

FDO-Läsaren är en applikation för att skapa DWG-ritningar av de objekt som hämtas upp från olika typer av databaser som Oracle, ArcSDE med flera.
• Lätt att använda
• Uppdelad i tre delar
• Fungerar med olika databaser
• Modernt gränssnitt

Läs mer

För vem?
FDO-Läsaren passar dig som jobbar i AutoCAD och vill skapa olika kartor som sedan kan lämnas till andra användare.

Varför FDO-Läsaren
FDO-Läsaren är ett enkelt och modernt verktyg som integreras i AutoCAD. Den fungerar mot flera olika databaser.

Att använda FDO-Läsaren
FDO-Läsaren består av tre delar

 1. Välj FDO Provider
 2. Hämta data
 3. FDO Manager

FDO Provider

 • Välj önskad provider
 • Logga in

Hämta Data

 • Välj fördefinierade produkter eller markera de tabeller som skall hämtas
 • Ange vilken typ av geografisk sökning som skall användas. Om annat än hela kartan väljs krävs en bakgrundskarta för att “hitta rätt”
 • Med funktionen Lägg till objektdata skapas attributinformation på objekten som kan läsas i bland annat AutoCAD Map och Autodesk MapGuide Enterprise

FDO Manager
FDO Manager består av två delar där det går att konfigurera hur objekt ska presenteras och hämtas.
Första delen “Koppla Objekt” består av:

 • Skapa AutoCAD Layer
 • Definiera Block Symbol och Rotation
 • Registrera punkttabell för textutskrift
 • Skapa alias för tabell

Den andra delen “Skapa Produkt” består av:

 • Skapa SQL Query
 • Koppla Template

Skapa AutoCAD Layer
Här anges hur AutoCAD Layer skall se ut genom att välja Data Tabell och sedan en till tre kolumner. Utifrån kolumnvalen som gjorts sätts ett AutoCAD Layer ihop med de värden som finns representerade i kolumnen/erna för respektive objekt. Om fler än en kolumn är vald avgränsas varje värde med ett “_”-tecken, t ex. Kolumn1_Kolumn2_Kolumn3.

Skapa Produkt
I “Skapa Produkt” finns möjlighet att välja att skapa en produkt där objekt hämtas ur ett antal tabeller och/ eller med en eller fler SQL Queries. Det går också att lägga till en dwt i produkt eller bara ha en produkt med en dwt. En befintlig produkt går att redigera.
För att skapa en produkt med flera tabeller som data ska hämtas från väljs en tabell, klicka på “Lägg till Query” och fortsätt med önskat antal tabeller. Produkten döps sedan i “Spara Produkt som…” genom att klicka på “Spara”.

Väx vidare
Vi utvecklar FDO-Läsaren hela tiden för att passa de senaste versionerna av AutoCAD

Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION FDO LÄSARE

Aktuell version FDO Läsare 4.1.1
Systemkrav: PDF

Bild på Tomas Johansson
Produktägare

Tomas Johansson

Telefon 0243-159 03
Mail tomas.johansson@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 mars, 2017.