ENSAMKOMMANDE BARN

Varje år kommer tiotusentals ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. De lämnar sina hemländer på grund av krig, fattigdom och människohandel. I Sverige har kommunerna ansvar för att utse gode män, vilka ska ta till vara barnens intressen.

Med e-tjänsterna ”Ensamkommande barn” får handläggarna ett säkert och pålitligt verktyg för att administrera den viktiga uppgiften kring gode män. Pappersarbetet minskar enormt och tidsvinsten är betydande.

Läs mer

För vem?
E-tjänsterna ”Ensamkommande barn” riktar sig till gode män och handläggarna i kommunerna.

Varför?
Du får ett säkert och pålitligt verktyg för att administrera den här viktiga uppgiften. Pappersarbetet minskar enormt och tidsvinsten är betydande. Som handläggare kan du i stället fokusera på att skapa hög kvalitet i arbetet med ensamkommande barn och gode män. Det går att använda e-tjänsterna även i mobilen.

Att använda e-tjänsterna Ensamkommande barn:
• Underlag för att bedöma lämpligheten som gode män.
• Information till gode män som grund för introduktion och utbildning.
• Redogörelser som varje god man ska lämna till överförmyndarnämnden.
• Förteckningar över barnens tillgångar och skulder.
• Ansökan för att en god man ska kunna ta ut pengar från ett spärrat konto.
Mer om gode män
Många gode män är nya inför sin uppgift. Det ställer höga krav på att de får introduktion och utbildning i vad uppdraget innebär. När uppdraget väl är igång ska varje god man inför överförmyndarnämnden redogöra för varje barn, hur det går med uppdraget. Det gäller barnets personliga angelägenheter och den ekonomiska förvaltningen.

Väx vidare!
Vi utvecklar ständigt nya e-tjänster som stödjer administrationen kring ensamkommande barn. Som handläggare får du tillgång till ett snabbt och behörighetsstyrt verktyg som skapar överblick över alla ärenden.
Dina e-tjänsters utseende kan anpassas utifrån din kommuns grafiska profil, vilket gör att det blir tydligt för användaren att tjänsten utförs hos din kommun.

Produktägare

Erik Zimmerman

Telefon 08- 470 75 05
Mail erik.zimmerman@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 mars, 2017.