EKONOMIKOPPLING

Vår vision är att hjälpa våra kunder att uppnå digitala och pappersfria fakturaflöden. Vår lösning Ekonomikoppling bidrar till effektiva faktureringsrutiner inom bygg- och miljö samt räddningstjänst.

Ekonomikoppling är en del i vårt erbjudande runt det digitala flödet och leder till automatiserade faktureringsrutiner. ByggR, Ecos och Core kan användas ihop med Ekonomikoppling och enkelt integreras med systemet.

Läs mer

För vem?
Ekonomikoppling är en lösning för dig som vill uppnå enkla, kvalitetssäkrade och automatiserade faktureringsrutiner. Idag vänder sig systemet till bygg- och miljö samt räddningstjänst.

Varför Ekonomikoppling?
Med det här systemet blir resultatet en hög grad av automatisering när du har fastställt en verksamhetstaxa.

Genom att komplettera ditt verksamhetssystem med Ekonomikoppling skickas dina faktureringsunderlag vidare till kommunens digitala ekonomisystem. Både dubbelarbetet och risken för felaktiga fakturaunderlag försvinner.

Att använda Ekonomikoppling
Systemet är parameterstyrt. Det innebär att du får en flexibilitet och kan anpassa och ställa in det för att få maximalt stöd vid överföring av fakturaunderlag.

Väx vidare!
Ekonomikoppling är en del i vårt erbjudande runt det digitala flödet. Oavsett verksamhetssystem finns det stora möjligheter att ytterligare effektivisera och digitalisera din verksamhet med hjälp av Sokigo. Kontakta Anna Tell som är ansvarig för vårt erbjudande för den digitala förvaltningen så får du veta mer!

Produktägare

Monica Lindberg

Telefon 08- 560 388 50
Mail monica.lindberg@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 20 april, 2017.