ECOS

Ecos är det webbaserade systemet för miljö- och hälsoskyddskontroller. Kontrollerna är en viktig del av kommunens uppdrag och Ecos bidrar till att göra dem effektivare. För tillsynsmannen gäller det att snabbt och smidigt ta reda på hur det förhåller sig med säkerhet och hygien på t.ex. restauranger.

Skillnaden med Ecos blir stor. Lite som livet före och efter. Allt går så mycket snabbare. Systemet är uppskattat av alla kunder, mycket för gränssnittet, den integrerade kartan och överblicken det ger över tillsynsobjekt.

Läs mer

För vem?
Ecos vänder sig till dig som handlägger, beslutar eller gör tillsyner i miljö- och livsmedelsärenden. Det vill säga alla kommunala miljö- och hälsoskyddskontor.

Varför Ecos?
Den stora vinsten med Ecos är att du får överblick över alla pågående och avslutade ärenden. Med en samlad bild är det lätt att planera för varje objekt. Du får all historik samlad och ser precis vad som har hänt och vad som är planerat: brister, förelägganden, åtgärdslistor mm. En annan vinst med systemet är att antalet moment blir så få.

Systemets fokus på effektiva processer gör det lätt att registrera uppgifter. Med den utbyggda hanteringen av behörigheter skräddarsyr du varje användares möjligheter i systemet. Det gör att arbetet med tillsyner blir rättssäkert.

Att använda Ecos
Funktionerna i Ecos hjälper dig genom hela handläggningsprocessen. Du väljer själv vilken mall du vill ha, vilka uppgifter som är relevanta, tidsregistrering och vilken anläggning eller verksamhet det gäller.

Via kopplingen mot vårt system FB säkerställer vi att uppgifter om t.ex fastighet och adress alltid är korrekta. Det i sin tur leder till rättssäkra beslut.

Med det intuitiva gränssnittet får du en tydlig överblick över alla relevanta uppgifter. Den ständigt närvarande kartan visar ärendets eller anläggningens belägenhet och även vad som finns i omgivningen som kan påverka ett beslut.

Med bevakningsfunktionerna missar du aldrig viktiga datum. Och de inbyggda kontrollfunktionerna gör att risken för misstag i handläggningen minimeras.

Väx vidare!
Genom att komplettera med våra tilläggstjänster för digital stämpling och signering samt ett e-arkiv får du ett obrutet digitalt flöde. Handläggningstiden minimeras och hela organisationen får en effektivare verksamhet genom Sokigos avancerade e-tjänster.

Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION ECOS

Aktuell version: Ecos 2.0.6
Systemkrav: PDF
Systemkrav Ecos 1: PDF

MODULER

Lösningen för att effektivisera livsmedelskontrollen i Ecos. SLV Kontroll tillåter inspektörerna att vara mer effektiva ute på fältet. Ständig tillgång till information i realtid gällande ärendet samt tillgång till kontrollområden och kontrollpunkter som enkelt prickas av sparar mycket tid.

Läs mer

Nämnd är systemet som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar den data från Sokigos verksamhetssystem som behövs för att ta beslut.

Läs mer

Ekonomikoppling är en lösning för alla som vill förenkla, kvalitetssäkra och automatisera sina faktureringsrutiner inom Bygg- och Miljö samt Räddningstjänsten.

Läs mer

Direktarkivering är integrationslösningen som gör det möjligt att låta digital information flöda löpande från att ärendet avslutas till att den ligger i ert digitala arkiv.

Läs mer

Reflex är en mobil webbapplikation som tillgängliggör information kring en fastighet från bland annat ByggR. I Reflex finns funktioner som kan begränsa vilken information som visas för olika användare, även fastighetsrapporter och kartor är tillgängliga i applikationen. Systemet är lätt att använda, kräver ingen introduktion och fungerar på alla mobila enheter.

Läs mer

Bild på Lars Holgersson
Produktägare

Lars Holgersson

Telefon 08- 404 31 70
Mail lars.holgersson@sokigo.com

PRODUKTNYHETER
  • Ecos önskar glad sommar!

    Nu stundar semestern och vi ser fram emot att få ny energi till höstens alla utmaningar. Vi på Sokigo jobbar målmedvetet med visionen om att leda utvecklingen av det digitala samhället. Som ett led i det släpper vi snart Ecos version 2.0.6, vil...

Sidan uppdaterades den 5 oktober, 2017.