CORE

En viktig del inom räddningstjänsten är att göra tillsyner och kontrollera brandskydd. En annan del handlar om personalplanering och en tredje om att rapportera händelser. Med det digitala verksamhetssystemet Core får din organisation ett effektivt, komplett och säkert IT-stöd. Det ger överblick, kontroll och ett betydligt effektivare arbetsflöde.

Ett digitalt flödet frigör mycket tid för din organisation. Dessutom slipper du hantera en massa papper.

Det digitala verksamhetssystemet Core löser många problem, men inte alla. Digitaliseringen innebär en förändringsresa som handlar om att lära nytt, att våga och att testa.

Förutom verksamhetssystemet Core erbjuder vi flera mobila lösningar och tilläggsmoduler. Samtliga har skapats genom vårt nytänkande och vår expertkunskap när det visionen att skapa en maximalt effektiv räddningstjänst.

Läs mer

För vem?
Core är för dig som jobbar med personalplanering eller och administration insatsledning, tillsyner eller olika typer av förrättningar.

Varför Core?
Genom att använda Core blir verksamheten betydligt effektivare. Det inbyggda kartstödet ger bra överblick och kartan kan användas i många olika delar av verksamheten. Händelserapporteringen är den modernaste som finns. Helt webbaserad enligt senaste teknik är den modern, mobil och användarvänlig med syfte att skapa ett ständigt lärande inom och utanför organisationen.

Att använda Core
I Core finns funktioner för stöd av den dagliga verksamheten. Du kan lägga upp personalscheman, kommendera och se bemanningen i olika översikter. Det blir lätt att hantera personalhändelser, löneberedning, kompetenser, fys, hälsa och övningar.
Planera och genomför tillsyner med stöd både på kontoret och med mobila applikationer på fältet. Du drar och släpper handlingar direkt in i systemet för att skapa och handlägga alla typer av ärenden. Dessutom samlar du all debitering på ett ställe konterat och klart med smart ärendestyrning. Du kan ta ut statistik snabbt och enkelt i listor eller i en karta.

Väx vidare!
Med en lång rad av tilläggsmoduler kan du skala upp systemet och effektivisera arbetet ännu mer. Restvärdes-, ekonomi- och lönekopplingar knyter ihop olika system och tar bort onödig manuell hantering. Mobila lösningar för tillsyn, hitta brandposter eller hembesök ger dig frihet även utanför kontoret. Med den webbaserade statistikmodulen kan alla, du ger möjligheten, få en överblick över viktiga saker för uppföljning oavsett om du är van användare i systemet eller inte.

Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION CORE

Aktuell version: Core 4.0
Systemkrav: PDF

MODULER

Core Restvärde

Med Core Restvärde kopplat till Core Insats kan du rapportera akut restvärde och trafikuppdrag både med koppling till Ophelia. Dessutom kan du använda modulen för att rapportera och debitera enligt egna, lokala, avtal. Modulen påminner om rapportering och skapar färdiga debiteringsunderlag. Tack vare detta ökar ni intäkterna från dessa uppdrag.

Core Skriftlig redogörelse

Core Skriftlig redogörelse är en webtjänst som driftas av Sokigo på www.skriftligredogorelse.se. Du kan starta ärendet med begäran inifrån Core ärendemodul och låter sedan fastighetsägare och verksamhetsinnehavare fylla i sin skriftliga redogörelse på webben. Du kan sedan läsa in redogörelsen i Core där den kopplas till objektet och värderas.

Core Risk

Core Risk är en modul för hantering av riskobjekt och är kopplad till förebyggandemodulens objektsregister och ger möjlighet att utföra riskbedömningar.

Core Ekonomi

Med Core Ekonomikoppling för debiteringsunderlagen i Core över till ekonomisystemet för fakturering via en aviseringsmodul. Det automatiserar hanteringen och ni slipper dubbelregistrering och extra inmatning.

Core Tillsyn

Core Tillsyn är en webbaserad, mobil lösning för hantering av objektsinformation och tillsyner på fältet. Du kan uppdatera objektinformationen, kontaktuppgifter direkt på plats och även göra noteringar och ta bilder enligt inlagda kontrollpunkter eller på ”frihand”. Vilka kontrollpunkter som visas anger ni själva och kan även styra olika punkter till olika typer av tillsyn, olika objektstyper eller specifika egenskaper på objektet. Det är mycket mer än ”bara” en checklista.

Core SOS

Core SOS är en tjänst som driftas av Sokigo. Med denna tjänst fylls stora delar av händelserapporten i genom en automatiserad inläsning av xml-filerna från SOS. I händelserapporten kan även hela SOS-ärendet läsas i loggen.

Core Automatlarm

Automatlarmsregister finns inbyggt i Core Bas och med denna utökning ges möjlighet till ytterligare information om automatlarmet och stöd för provning. Du kan även ange specifika kontaktuppgifter för automatlarmet vilket underlättar debitering.

Core Lön

Med Core Lön exporteras lönepåverkande personalhändelser över till lönesystemet genom att skapa exportfiler för inläsning i lönesystemet.

Core Statistik

Core Statistik är en webbaserad lösning för enkelt statistikuttag. Modulen visar sökresultat i kartan med några få knapptryck och hanterar både operativa insatser och förebyggande objekt. Enkelheten gör att den kan användas av alla även utan kunskap om eller tillgång till verksamhetssystemet. På så sätt kan även chefer, politiker och andra förvaltningar söka ut information från Core.

Tess lite

Detta är en fristående modul för elektronisk stämpling och signering. Eftersom den är fristående från Core kan den användas för valfria system. Den konverterar även pdf-dokument till pdf/a format.

Kartsmart

Brandpost Kartsmart är en kartbaserad ”app” där du kan skapa egna lager för exempelvis för brandposter, sjösättningsplatser etc. Du får dessutom en pekare som guidar dig till den närmaste förekomsten av det du har valt att söka efter.

Bild på Kim Rehnfeldt
Produktägare

Kim Rehnfeldt

Telefon 08- 404 31 85
Mail kim.rehnfeldt@sokigo.com

PRODUKTNYHETER
  • Nyheter inom Core

    Många spännande saker är på gång inom Core. Projektet Fenix är i full gång, vi vässar Core Insats och har en delvis ny organisation. På gång inom Fenix  Många kunder har gått över till nya Core Insats och flera har en demoversion instal...

  • Sommarhälsning till alla Core kunder

    Sommaren kommer med full kraft och vi ser fram emot ledighet. Det har hänt mycket senaste tiden som vi vill dela med oss av. Core Insats Nya händelserapporten rullas ut för fullt. För tillfället är 16 räddningstjänster igång och kör skarpt....

Sidan uppdaterades den 4 oktober, 2017.