BYGGR KUNGÖRELSE

Med den här tjänsten får du snabbt och enkelt iväg beslut till Post och Inrikes Tidningar för kungörelse. Eftersom det är grunden för att ett bygglov ska vinna laga kraft är bättre ju snabbare detta går. Genom de automatiserade stegen sparar du som handläggare tid.

Med ByggR Kungörelse kungör du på ett klick. Det är så okomplicerat att vem som helst kan göra det. Det enda som krävs är att du är behörig och loggar in i tjänsten.

Läs mer

För vem?
Kungörelse är en tjänst för dig som jobbar med bygglov.

Varför ByggR Kungörelse?
Hela processen runt bygglov effektivare. Dessutom kvalitetssäkras processen väsentligt genom att upp

Att använda ByggR Kungörelse
Det tar bara ett klick och några sekunder att kungöra ett bygglovsbeslut i Post- och Inrikes Tidningars webbtjänst. Lika snabbt får du tillbaka en bekräftelse via ett KungörelseID. Samtidigt återrapporteras en händelse till ByggR eftersom att den skapas automatiskt i det aktuella ärendet.

Mycket sker automatiskt i ByggR Kungörelse, t.ex. Startdatumet för händelsen blir det kungörelsedatumet från Post- och Inrikes Tidningar.

Väx vidare!
När du kompletterar ByggR med ByggR Kungörelsetjänst innebär det ytterligare ett steg mot ett automatiserat digitalt flöde.

Bild på Kerstin Norling
Produktägare

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 20 april, 2017.