BYGGR

En revolution för byggärenden
Bygglovshandläggare dränks ofta i inkommande handlingar och det är lätt att ligga efter med ärenden. Med det digitala systemet ByggR blir hela bygglovsprocessen snabb och effektiv.

ByggR kan enkelt kombineras med en e-tjänst som gör att bygglovsprocessen automatiseras. Det gör att handläggarna slipper registrera ärenden och dokument. Helt enkelt en revolution för byggärenden.

Viktigt att veta är också att nya system inte gör hela jobbet. Avgörande för en helt ny digital bygglovsprocess är ofta att man jobbar med förändringsledning. Eftersom hela processen ska förändras behöver det finnas en chef som på olika sätt engagerar sig i att stötta det nya arbetssättet.

Läs mer

För vem?
Systemet är för alla som jobbar med bygglov och samhällsbyggnad.

Varför ByggR?
Systemet stödjer ett sammanhängande digitalt flöde, från det att en ansökan kommer in ända ner i det digitala arkivet. Det innebär en väsentligt effektivare bygglovsprocess.

Att använda ByggR
Hela syftet med ByggR är att göra det lätt och snabbt att administrera bygglov. Det blir det. När ByggR dessutom integreras med e-tjänster, digital stämpling och digital signering av handlingar blir hela processen digital.

Genom att integrera ByggR mot fastighetsregister, kommuninnevånarregister och kartor blir även grannehörandeprocessen betydligt enklare.

Det är enkelt att koppla e-post, befintliga digitala dokument och andra filer till ett ärende. Men även att skanna in handlingar och ritningar och dessutom att skapa ett worddokument från ett ärende och hämta data från ärendet via egenkonstruerade mallar.

En av grundtankarna med ByggR är att stötta och stärka en flexibel organisation. Systemet kan hantera parallella diarier och flera förvaltningars ärenden.

Väx vidare!
Med våra Minuttjänster blir det digitala flödet ännu snabbare. De gör att medborgaren kan ansöka, grannen meddela sitt utlåtande och sotaren lämna sotarintyg direkt på webben. Minuttjänsten tar även automatiskt hand om diarieföringen.

Genom vår webbapplikation Reflex är det lätt att distribuera information från ByggR till alla som behöver den: kundcenter, beslutsfattare och andra.

Med appen Platsbesök kan en byggnadsinspektör direkt i sin mobila enhet ta fram checklistor, ritningar och handlingar i ärendet medan en tillsyn eller inspektion pågår. Dessutom genererar appen protokoll på plats. De kan byggnadsinspektören mejla ut direkt till alla berörda. Samtidigt registreras alla dokument automatiskt i ByggR.

Komplettera ByggR med Sokigos digitala arkivsystem AGS och modulen för direktarkivering och ni får ett obrutet digitalt flöde.

Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION BYGGR

Aktuell version: ByggR 1.7
Systemkrav: PDF

MODULER

Minut är ett system för digital kommunikation till ByggR. Genom att använda Minut blir arbetsprocessen väsentligt effektivare: snabb kommunikation och minskad handläggningstid.

Läs mer

TESS är ett system för alla som jobbar med ärendehandläggning inom Bygg och Miljö. Genom att använda TESS kan ni effektivisera er process väsentligt genom att utesluta onödig pappershantering i Bygglovsprocessen.

Läs mer

Webbstatistik är en lösning för beslutsfattare som arbetar med ByggR. Via tjänster hämtas data från verksamhetssystemet och analyseras innan det presenteras på ett visuellt sätt.

Läs mer

Reflex är en mobil webbapplikation som tillgängliggör information kring en fastighet från bland annat ByggR. I Reflex finns funktioner som kan begränsa vilken information som visas för olika användare, även fastighetsrapporter och kartor är tillgängliga i applikationen. Systemet är lätt att använda, kräver ingen introduktion och fungerar på alla mobila enheter.

Läs mer

Platsbesök är ett system för alla som utför någon form av tillsyn i fält kopplat till ByggR. Platsbesök tillåter inspektörerna att vara mer effektiva ute på fältet.

Läs mer

Automatiserad rapportering av beslut till Post- och Inrikes tidning. ByggR Kungörelse är en tjänst för alla som jobbar med bygglov.

Läs mer

Nämnd är systemet som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar den data från Sokigos verksamhetssystem som behövs för att ta beslut. Alla ärenden som ska hanteras under nämndens sammanträdande tillgängliggörs och kan köras i valfri mobilenhet.

Läs mer

ATOM är ett system för kommuner som vill automatisera sina processer eller effektivisera kommunikationen mellan handläggare och intressenter i ByggR.

Läs mer
Bild på Kerstin Norling
Produktägare

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

PRODUKTNYHETER
  • ByggR önskar glad midsommar!

    Tiden går fort när man har roligt och det har vi på Sokigo. Inom samhällsbyggnad jobbar vi enträget vidare med nya och uppdaterade lösningar för det digitala flödet. Har du träffat vår nya robot? Vår nykomling Atom har fått stor uppmärksamhet. Vår gissning är att......

  • Nu är den nya versionen ByggR 1.7 levererad!

    Versionen innehåller många nyheter och förbättrad funktionalitet. Detta snabbar upp arbetet i programmet och förenklar din vardag. Här är några exempel: Handläggarna får notifieringar om nytt ärende, kompletteringar, bevakningar m.m. ”Dra- och Släpp”-registrering av digitala handlingar från Utforskaren. Antalet klick är färre med den nya......

Sidan uppdaterades den 6 september, 2017.