BILFLYTT

Programmet för flyttning av fordon

Bilflytt är programmet som steg för steg guidar dig genom ärenden för flyttning av fordon. Du får vägledning från anträffande och val av flyttningsgrund och lagrum till att lägga in foton och ventilkontroller. Med programmet får du även hjälp att hantera brev med uppmaning, beslut om flytt, protokoll, information till ägaren och fakturaunderlag.

Läs mer

För vem?
Bilflytt kan användas av hela kedjan av aktörer i ett flyttningsärende: p-vakten i fält, handläggaren på kommunen som tar beslut om flytt, bärgaren som utför flytten, uppställningsplatsen eller skroten dit fordonet flyttas, personalen i kommunens reception som tar ut kungörelser och förvaltningschefen som följer upp.

Varför Bilflytt
Med Bilflytt kan du vara trygg med att du handlägger bilflyttärenden lagenligt och korrekt. Programmet håller rätt på all information som rör ett visst flyttningsobjekt och ser till att rätt åtgärd utförs i rätt tid och att inget missas.

Att använda Bilflytt
Bilflytt är webbaserat och kan köras ute på fältet och på kontoret. Med behörigheter styr du vem som kan och får registrera vad. När du har valt en flyttningsgrund håller programmet reda på vad som ska göras härnäst och när.

Till Bilflytt finns en InfoTorg-koppling så att ägar- och fordonsuppgifter automatiskt hämtas in till ett ärende. Brevmallar för uppmaning, upplysning om flytt, protokoll och kungörelser finns som kan anpassas efter kommunens egen profil. Alla kostnader som noteras sammanställs i ett fakturaunderlag.

Du kan välja mellan att ha Bilflytt installerat i din organisations egna miljö eller i vår molntjänst.

KurssidaSupportLadda ner (Kräver inloggning)

TEKNISK INFORMATION BILFLYTT

Aktuell version: Bilflytt 1.3
Systemkrav: PDF

Bild på Lena Engberg
Produktägare

Lena Engberg

Telefon 0243- 696 67
Mail lena.engberg@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 2 oktober, 2017.