AGS

Med det digitala arkivsystemet AGS får din organisation ett system som lagrar information och skapar struktur. AGS gör så att filer och dokument av olika slag blir lättillgängligt för alla i din organisation, men även för människorna utanför organisationen.

Läs mer

För vem?
Är du handläggare, inspektör, arkivarie eller arbetar du i kundtjänst? Då är AGS för dig. Men även om du jobbar i den privata sektorn och behöver ett effektivt digitalt arkiv för företagets all information.

Varför AGS
De arkiv du bygger upp i AGS ska spegla din verksamhet. Det är som ett superstrukturerat bibliotek där du med säkerhet vet exakt var du hittar olika ärenden. När du väl lagt in arkivinformation besparar du den övriga verksamheten enormt mycket tid och energi. Ingen av er behöver någonsin mer ägna tid åt att lämna ut offentliga handlingar.
Det går bra att integrera AGS med organisationens övriga verksamhetssystem, även med kartor. Det gör arkivet till en del av verksamheten.

Att använda AGS
Med AGS kan du skapa funktioner för att söka och använda lagrad information. Du kan göra all information sökbar och se till att alla handlingar förmedlas genom funktioner för epost och export. AGS har också en integrerad Viewer för att granska, skriva ut och mäta handlingar på ett skalenligt sätt. I AGS finns även funktioner för att administrera arkivet samt arkivera nya handlingar och andra objekt.

Väx vidare!
Genom att komplettera med Direktarkivering kan du arkivera avslutade ärenden digitalt från det egna verksamhetssystemet. När du har arkiverat ärendet får du återkoppling när det gäller status.

Med våra mobila lösningar kan du skicka information från AGS genom en webbapplikation. Mottagaren kan vara en kundtjänst, en beslutsfattare eller någon annan som behöver informationen.
Sokigo stödjer FGS-standarden, vilket gör att du kan använda AGS som organisationens mellanarkiv. Det går bra även om delar av arkivet så småningom hamnar i ett slutarkiv som delas av flera kommuner.

Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION AGS

Aktuell version: AGS 1.2.6
Systemkrav: PDF

MODULER

Digital arkivering från pågående verksamhet till arkiv.
Genom direktarkivering kan du låta digital information flöda löpande från att ett ärende avslutas till dess att den ligger i det digitala arkivet.

Läs mer

AGS Webb

Webblösning för användare med enklare behov, sällananvändare samt åtkomst från andra förvaltningar eller externa intressenter

AGS Viewer

Tilläggsmodul för att kunna mäta och skriva ut handlingar i skala. Kan användas med AGS Webb eller från övriga verksamhetssystem

RX-Map/Reflex

Modul som kan kopplas både till AGS och övriga verksamhetssystem. Har koppling till både karta och FIR-register.

Bild på Christophe Poncin
Produktägare

Christophe Poncin

Telefon 08- 404 31 91
Mail christophe.poncin@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 mars, 2017.