ABOU

E-tjänstplattformen Abou hjälper alla kommunala och offentliga verksamheter att snabbt och enkelt skapa e-tjänster. Abou innehåller över 200 färdiga e-tjänster. Med avancerad funktionalitet och färdiga integrationer till ditt verksamhetssystem är det lätt att komma igång.

Mer än en tredjedel av Sveriges befolkning använder e-tjänster byggda på Abou. De smarta e-tjänsterna är tillgängliga oavsett tid på dygnet och nås i språnget från mobiltelefonen. På ett tryggt och säkert sätt verifieras att e-tjänsterna används av rätt person.

Inom ramen för vår användargrupp Abou Community främjar vi att alla våra e-tjänster och all ny funktionalitet delas mellan användare av Abou. 

Läs mer

För vem?
Abou riktar sig till IT- och kommunikationsavdelningar hos svenska kommuner och myndigheter som snabbt vill komma igång med sin digitalisering.

Varför Abou?
Den största vinsten med Abou är att ledtiderna från det att ett ärende kommer in till dess att det är beslutat blir kortare. Från dagens veckor (eller ibland månader) till processer som hanteras omedelbart eller på någon timme.

Abou leder till ökad transparens eftersom kunden får ökad insyn och kan följa sitt ärendet genom notifieringar eller inloggning. Det blir lätt att hantera den digitala servicen gentemot invånare, företag och kunder.

Att använda Abou
Genom automatisering och digitalisering öppnar Abou för att hantera ansökningar, anmälningar och ärenden på ett nytt sätt. Snabb hantering av enkla ärenden med så kallade enklicks-beslut. Handläggarna kan enkelt kommunicera beslut eller förhandsbesked till kunden.

Kopplingar mot olika typer av register effektiviserar handläggningsprocessen ytterligare och ökar kvaliteten i ärendeinformationen. Bland annat personuppgifter kan hämtas och förifyllas från register hos Skatteverket och Bolagsverket.

Integrationer till underliggande verksamhetssystem skapar ett totalt digitalt flöde, där informationen skickas mellan systemen utan att behöva någon manuell hantering.

Väx vidare!
Du kan komplettera basfunktionaliteten i Abou med integrationer till andra IT-system. Det förenklar och automatiserar processerna. Det finns tilläggsmoduler för att automatisera administrationen av köer och bokningar.

Med Abous betalningsfunktion förenklas service som kräver betalning. På så vis kan kunderna betala direkt med kort eller internetbank. Samtidigt slipper du kostsam fakturahantering. Med en gemensam Min sida går det att använda Abou för att visa kundinformation på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

MODULER
Bild på kvinna med en smartphone i handen.

Att kunna utföra sin ärenden i mobilen är en självklarhet för de flesta och detta har vi tagit fasta på.
Abous mobilplattform har en mängd olika funktioner som användaren kan nyttja, antingen som komplement eller istället för Abous webbgränssnitt. Din organisation kan till exempel förlänga e-tjänsterna som finns i Automaten till mobilen. Vi använder mobilens inbyggda funktionalitet såsom kamera och GPS. Allt utifrån användarnas behov och förutsättningar som pekar på att fler och fler använder sin smartphone eller surfplatta istället för datorn.

Läs mer

Gör det enklare för dina kunder att skicka in synpunkter och förbättringsförslag. Skapa enkla korta enkäter och gör dem tillgängliga i valda forum. Kommentarer och betyg visas på en stor skärm som med fördel placeras centralt i organisationen där alla kan se. Våga vara transparent!

Läs mer
Produktägare

Maria Lidholm

Telefon 08- 470 75 10
Mail maria.lidholm@sokigo.com

Bild på människor i kö

KÖFUNKTIONEN

Kunden kan ställa sig i kö till exempelvis båtplats och se vilken köplats den har. Handläggaren kan bland annat skapa nya köer, ändra plats för någon i kön och se hur länge respektive person har stått i kö. Om det kostar för kunden att stå i kö går det även att koppla på betalning via kort i köns e-tjänst.

Bild på en rådgivare i möte med kunder.

BOKNINGSFUNKTIONEN

Möjliggör för kunden att till exempel boka in en handläggare rådgivning. Handläggaren väljer vilka tider som ska vara tillgängliga att boka och kunden kan då se vilka dessa tider är och vilka som är tillgängliga att boka. När en tid bokas får handläggaren en mailnotifiering och tiden spärras för andra att boka.

KUNDCASE

Falkenbergs kommun har byggt en intern e-tjänst för att skapa Visitkort. Denna e-tjänst gjordes i och med en ny grafisk profil och planen är att försöka göra e-tjänster av de flesta av kommunens dokumentmallar, där visitkortsmallen var en bra startpunkt.

Läs mer

Värmdö kommun eftersträvar hög kvalitet i informationen från sina e-tjänstärenden, allt för att underlätta för såväl sökande som handläggare.
Därför startades ett projekt med att integrera sin e-tjänstplattform Abou, med ett antal bakomliggande verksamhetssystem. All kommunikation mellan Abou och verksamhetssystemen ska även ske via kommunens integrationsplattform.

Läs mer

Proaktivt och passionerat e-förvaltningsteam med egen utveckling och service i fokus.
Helsingborgs stad har som mål att jobba aktivt med att underlätta och förenkla för invånaren. För e-förvaltningsteamet, i Helsingborg, är det viktigt att invånaren får digital service och en enkel ärendeprocess.

Läs mer

Norrtälje kommun hade högre mål kring sin e-service och kontaktade Sokigo för att få inspiration och en partner för genomförande. Kommunen ville ta ett nytt tag kring e-tjänster och säkra en hög servicegrad till invånarna. Fokus skulle vara på verksamhetsutveckling – inte bara teknik.

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN

Fler och fler invånare vill kommunicera med kommunen via dator, mobil eller läsplatta. Teknik och ett smartare arbetssätt med ökad flexibilitet kommer skapa nya krav på framtidens kommuner. Här kommer ett av många lysande exempel på hur vi alla kan dra nytta av varandra. Ett regionalt samarbete inom självservice, delning av populära e-tjänster.

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUN

Framgångsrikt arbete med e-tjänster kräver att hela organisationen är engagerad. Man behöver ha tydliga mål och alla måste utgå ifrån att det handlar om ökad medborgarnytta och bättre service till kommunens invånare.

Läs mer

NYKÖPING KOMMUN

Nyköpings kommun insåg att det är krångligt att ansöka om skolskjuts. Lösningen var en digital process med e-tjänsten Abou. Där hanteras hela kedjan – från ansökan till beslut.

Läs mer

Södra Esplanadens lördagsloppis är ett av Lunds mest populära besöksmål och intresset för att hitta en ledig plats där man kan sälja sina gamla prylar är stort.
Nu har vi ett bokningssystem som gör att försäljare bokar plats i förväg och kan ta det lite lugnt på lördagsmorgonen.

Läs mer

Sidan uppdaterades den 26 september, 2017.