srtockholm_web

Vi leder utvecklingen av ett effektivare digitalt samhälle

Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Sokigo levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan och vi brinner för att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.

Vår affärsidé

Vi levererar moderna kommunaltekniska verksamhetssystem för hållbar medborgare-service. Med verksamhetsnära kompetens ger vi våra kunder service, valfrihet och trygghet.

Vi bygger våra relationer på ömsesidig respekt och nära samarbete för att nå öppenhet, effektivitet och lönsamhet. Sokigo skapar moderna, integrerade produktionslinjer som föder, a-jourhåller och förvaltar data på ett strukturerat sätt och som kan hanteras kommunövergripande till nytta för alla.

Cover_2
Sokigo_hem

Om AddNode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 1 200 medarbetare i Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Se filmerna om Sokigo

Del 1

Del 3

Del 2

Del 4