KURSER INOM RÄDDNINGSTJÄNST

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra kurser inom Räddningstjänst. Klicka på länkarna för att komma direkt till en specifik kurs.

CORE FÖREBYGGANDE

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar i Core Förebyggnade med ärendehantering, tillsyn och automatlarm.

Det här ingår i kursen:

 • Grundläggande funktioner, menyer och knappar.
 • System- och modulinställningar samt kodlistor.
 • Hantera behörigheter, organisationer, fastigheter mm.
 • Hantera skriftlig redogörelse.
 • Ärendehantering och tillsyn, arbetsplanering och automatlarm.
 • Hantera statistik, mallar, standardfraser och snabbdelar.
 • Skapa och använda rapporter.

Plats och tid
Kursen pågår i två dagar mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg eller hos dig som kund.

Pris
9 000 kr exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
CORE SYSTEM

Om kursen
Kursen är för dig som är system- eller IT-ansvarig för Core. Det är bra om du har kunskap om databaser och MS AD.

Det här ingår i kursen:

 • Restore av databas och komplett installation av CORE.
 • System- och modulinställningar.
 • Konfigurera ODBC, BDE, core.ini m.m.
 • Hantera kodlistor, behörigheter och mallar.
 • Hantera standardfraser och snabbdelar
 • Skapa och använda rapporter.

Plats och tid
Kursen pågår i två dagar mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
9 000 kr exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS CORE INSATSRAPPORT

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med insatsrapportering och personalplanering.

Det här ingår i kursen:

 • Rapporter och inställningar i CORE Insatsrapport.
 • Statistiköverföring till MSB.
 • Exportera data till Excel.
 • Kontrollera insatsrapporter och redigera larmnummerserier.

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS CORE PERSONAL

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med personaladministration och personalplanering.

Det här ingår i kursen:

 • Rapporter och inställningar i CORE Personal.
 • Schemakonstruktion, dagbesked, översikter och personalplanering.
 • Händelserapportering, kompetenser, löneunderlag för personaladministration.

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS CORE RESTVÄRDE

Om kursen
Kursen är för dig som ska registrera restvärdes- och vägsaneringsrapporter.

Det här ingår i kursen:

 • Funktioner och inställningar i CORE Restvärde.

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
CORE ÖVNING

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med övningsplanering.

Det här ingår i kursen:

 • Grundläggande funktioner, menyer och knappar.
 • Inställningar, kodlistor och kategoriträd.
 • Skapa aktiviteter och personalaktivitet.
 • Skapa övnings-PM, uppföljning och rapporter.

Plats och tid
Kursen pågår en dag mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg eller hos dig som kund.

Pris
4 500 kr exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här