Uppgradera dina moduler för bygglovshantering och bidra till cancerforskning

Vi vill bidra till forskning för minskad risk för bröst- och prostatacancer. Därför stöttar vi Rosa bandet och Mustaschkampen. Vi skänker 1000 kr för varje beställning av införandepaket av Atom och Statistik/Visuell styrning till cancerforskning. Vi sänker även priset så pass mycket att varje paket kostar mindre än två installationer.

Ett förmånligt införandepaket

Under november erbjuds ett förmånligt införandepaket (installation, konfiguration, verifiering samt genomgång) av Atom och Statistik/Visuell styrning.

Erbjudandet gäller vid beställning av båda uppgraderingarna så att arbetet kan utföras vid samma tillfälle.

Några av Atoms nya funktioner och inställningar:

  • automatiskt avaktivera regler vid felaktiga driftsinställningar
  • notifiera systemadministratören om regeln stängs av
  • visa avaktiverade driftparametrar

Några av Visuell Styrnings nya funktioner och inställningar:

  • söka i ärendegrupperingar, visa ärendelistan
  • beräkna ärendebalans och handläggningstid
  • ställa in ärendegrupperingar som fristående eller sammanhängande
  • multidashboard

Tillsammans kan vi bidra till en bättre hälsa!

 

Vill du veta mer eller göra en beställning?

Magnus Linzander, Affärsansvarig

magnus.linzander@sokigo.com

073-321 37 32

Anna Tell, Produktägare

anna.tell@sokigo.com

076-506 35 03

 

Om Rosa bandet

Under oktober färgas hela Sverige rosa med hjälp av företag, föreningar och privatpersoner. Syftet med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är att finansiera forskning, sprida kunskap om cancer och bedriva påverkansarbete. Läs mer på cancerfonden.se.

Om Mustaschkampen

Mustaschkampen är till förmån för prostatacancer och manlig hälsa. Både humor och allvar blandas i kampanjen där mustaschen, som är kampanjens signum, har blivit ett roligt inslag. I allvaret ligger att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Läs mer på prostatcancerforbundet.se

Sokigos kursschema för våren finns nu klart!

Att ha rätt kunskap betyder mycket och underlättar arbetet för dig som jobbar i något av våra system. Kanske kan det bidra till ökad produktivitet! Det kan gälla dig som är ny användare eller dig som känner att du vill få fördjupad förståelse för hur du bäst nyttjar våra system.

Vi erbjuder såväl grundkurser som fortsättningskurser i våra system. Kurserna hålls oftast på vårt kontor i Sundbyberg.

Vi kan även genomföra kurser ute hos er. Förutsättningar för kurs hos er beror på hur många ni är och var ni finns. Ta kontakt med oss för information och pris.

Här kan du läsa mer om kursernas innehåll, där hittar du datum för alla kurser både under hösten och våren.

Många av våra kurser blir snabbt fullbokade så det är bra med anmälan i god tid.
Anmäl dig redan nu för att vara säker på en plats!

Välkommen med din anmälan eller frågor till kurs@sokigo.com.

Ökat fokus på geodata inom Addnode Group

Från samarbete till ett samlat erbjudande

Sokigo och Symetri har under flera år haft ett aktivt samarbete runt det kommunala geodataerbjudandet. De båda bolagen har nu beslutat att samla ansvaret hos Sokigo. Det innebär att berörd programvara samt personal hos Symetri kommer att flyttas över till Sokigo från och med 1 januari 2019.

I ett växande Sverige är behovet av digital geodata i kombination med smarta lösningar stort och det kommer att fortsätta att växa. Genom att samla allt ansvar och kompetens hos ett bolag skapar vi bättre förutsättningar för att kunna leverera lösningar som lever upp till nuvarande och kommande krav från våra kunder och omvärlden.

”Resultatet av beslutet att samla det kommunala geodataerbjudandet hos Sokigo är att vi förstärker vårt erbjudande och kan leverera mer kompetenta lösningar till våra kunder” säger Anders Sundin VD på Sokigo.

”I ett växande digitalt Sverige är starka och framåtsträvande leverantörer en viktig framgångsfaktor. Genom ökad fokus inom Addnode kan vi tillsammans med våra kunder vara med och leda den digitala utvecklingen och bidra till ett samhälle som klarar av framtidens utmaningar”, säger Monica Lindberg Affärsområdeschef på Sokigo.

Undrar du över någonting? 

Har du frågor avseende flytten av programvara och kompetens från Symetri till Sokigo är du välkommen att ta kontakt med Monica Lindberg, Affärsområdeschef Sokigo,

telefon 08-560 388 50, monica.lindberg@sokigo.com

Forsatt samarbete mellan LPA och Sokigo

Under höstens användarträff annonserade LPA och Sokigo om bolagens fortsatta samarbete med Daidalos och fastighets- och befolkningsdatabasen FB.

FB är en databas med förädlade och ajourhållna data, som kan hjälpa användaren både under planering och vid skarpt läge.

Planen är att arbeta för att under nästa års användarträff i april kunna visa upp resultatet av ytterligare samarbete mellan bolagen. Tillsammans vill vi skapa lösningar som ökar användbarhet och funktionalitet för användaren.

LPA och Sokigo har hela tiden varit eniga om att ett system och en produkt mår bäst av att befinna sig i ett företag som har som huvuduppgift och vision att arbeta med ett specifikt kunskapsområde. Det var även den övertygelsen som blev avgörande i samband med överlåtelsen av Core till LPA.

Att vi nu mindre än ett år senare kan stå tillsammans och erbjuda våra kunder det bästa från två världar visar att grunden för vårt samarbete var helt rätt och kommer att kunna bidra till ökad nytta och en enklare vardag för våra kunder.

Vill du veta mer?

Monica Lindberg, Affärsområdeschef på Sokigo, monica.lindberg@sokigo.com eller 08-560 388 50

Sokigo levererar en modern och automatiserad lösning för miljö- och bygglovshantering till Lidingö stad

Lidingö stad väljer Sokigos lösningar inom bygg- och miljöhantering för ett modernt och anpassat verksamhetsstöd. Detta för att skapa rätt förutsättningar för omställning till fler digitala processer. Tanken är att ha en grundplattform med verksamhetssystem som stödjer olika typer av moderna och framtidssäkrade kringtjänster.

Syftet är att skapa ett digitalt flöde, från medborgarens ansökan genom hela handläggningsprocessen fram till beslut. Tillsammans med e-tjänster och medborgartjänster skapas synergier som gagnar både medborgare och handläggare.

En av fördelarna med det nya verksamhetsstödet är att det skapar synergier tillsammans med e-tjänsteplattformen Abou. Tillsammans blir de användbara och kraftfulla verktyg som skapar möjligheter för att Lidingö stad ska kunna ligga i absolut framkant när det kommer till digitala processer.

Leveransen består av verksamhetsstöden Ecos och ByggR som redan tillämpas av merparten av Sveriges kommuner.

”Vi är stolta över att vi får förtroendet att arbeta vidare tillsammans med Lidingö Stad. Vi vill erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Tillsammans med dem skapar vi smartare samhällen som bidrar till en enklare vardag för medborgarna” säger Anders Sundin, VD på Sokigo

Om Lidingö Stad

Lidingö Stad är en av Stockholms läns kommuner och har drygt 47 000 invånare. Staden innefattar ön Lidingö samt ett antal kringliggande ögrupper.

Om Sokigo

Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar.

För ytterligare information vänligen kontakta

Jan Sjöbrand
jan.sjobrand@sokigo.com
070-962 03 03

Magnus Linzander
magnus.linzander@sokigo.com
073- 321 37 32