”Serverat” gör det lättare att starta restaurang

Att starta restaurang kan vara krångligt. Man måste kontakta en rad instanser och ansöka om tillstånd. För att råda bot på situationen har SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket och en rad av Sveriges kommuner drivit programmet ”Serverat”. Resultatet är ”Checklistan för att starta restaurang” på Verksamt.se med länkar till relevanta e-tjänster för tillstånd som restaurangägaren behöver.

I veckan anslöt sig Karlskrona kommun till Verksamt.se. Eftersom e-tjänsten återanvänder myndigheternas egna uppgifter blir all information automatiskt åtkomlig med e-tjänsten. Det gör processen busenkel samtidigt som kvaliteten i ansökningarna blir högre när uppgifterna alltid är kvalitetssäkrade. Det i sin tur leder till snabba handläggningar och beviljade tillstånd.

Grattis Karlskrona som är först ut!
– Den här e-tjänsten för serveringstillstånd är så spännande. Men självklart extra kul eftersom den drivs på vår plattform Abou. Grattis till dem! Det är inte förvånade att just Karlskrona är först ut eftersom de tidigare gjort livet lättare för sina kommuninvånare genom digitala tjänster, säger Carl-Johan Ahde, Sokigos affärsområdeschef för Abou.

Nu finns dessa e-tjänster tillgängliga för alla användare av Abou att bruka i sina respektive kommuner.

Officiell ingång för e-tjänsten
https:/www.verksamt.se/startarestaurang/

0
0

ATOM hjälper handläggarna att göra jobbet

”Du har ett nytt meddelande”. Så ser det ut i Johannas smartphone när hon vaknar en morgon. Det är från kommunens bygglovshandläggare med uppmaningen att hon ska komplettera sin bygglovsansökan.

ATOM är det första verktyget av sitt slag som automatiserar kommunens bygg- och miljöärendeprocesser. Det tänker och känner själv vad nästa steg i processen är. ATOM tillämpar smarta verksamhetsregler och skapar automatiskt nästa händelse i processflödet.

”Beslut om bygglov skickades till Jan Fors kl 19:08”
När handläggaren Britta kommer till jobbet på morgonen kan det se ut så här i datorn: ”ATOM har skickat en begäran om komplettering till Anna Lund kl 20:14. Jan Fors fick e-post kl 19:08 om att ett beslut är taget om hans bygglov.”

Det här gör att Britta kan känna sig trygg i arbetet. Dessutom kan hon fokusera mer på att ge service än på att administrera.

ATOM skapar trygghet
Med ATOM får medborgaren automatiskt sms eller epost när det händer något i systemet. Det är supertryggt eftersom det hela tiden kommunicerar med handläggaren om vad det gör, berättar Sokigos produktstrateg Christophe Poncin.

Hög flexibilitet har varit en grundbult i utvecklingen av ATOM. Även om systemet är väldigt avancerat är det så pass flexibelt att du kan skapa en obruten digital kedja, t.ex. genom att koppla det med ByggR och Abou.

 

Ordet atom kommer av det grekiska ordet atomos
som betyder odelbar. En riktning inom den grekiska
filosofin, ca 400 f Kr. Enligt Demokritos, känd
atomist, är allt uppbyggt av små odelbara atomer.
Även själen.

0
0

Botkyrka går vidare med Abou

Botkyrka kommun var tidiga med egna e-tjänster. Sedan flera år har de e-tjänsteportalen Portalen som precis uppdaterats till nya plattformen Abou. Samtidigt har Botkyrka ett antal nya e-tjänster och ännu fler väntar.

Ett rejält lyft
– Det här är ett rejält lyft för medborgarna eftersom vi kan erbjuda nya och fler tjänster byggda utifrån deras behov, säger Hans Lindgren, digitaliseringsstrateg på Botkyrka kommun.

Medborgarna ska alltid ha ett digitala alternativ
Botkyrka kommun strävar efter att alltid kunna erbjuda digitala alternativ till medborgarna. Sedan några år har de en app för felanmälningar och medborgarförslag som nu har cirka 4000 nedladdningar.

– Med appen kan medborgaren anmäla fel och lämna förslag och synpunkter. Var och när som helst. Tack vare att vi får positioner och beskrivande bilder ser vi den geografiska platsen för felet, säger Hans Lindgren.

Framgångsreceptet är att ifrågasätta våra processer
Botkyrka kommuns digitala transformation har till stor del handlat om att de fått en vana att ifrågasätta sina processer. Behövs det här steget i processen? Varför håller vi på så här? Det är en attityd- och inställningsfråga som aldrig tar slut.

 

”Vi blir vad vi gör ofta. Framgång är därför inte en handling, utan en vana.”

Aristoteles

 

 

 

0
0

Kulturen största hindret för digital transformation

Vi gör mer och mer digitalt, från mobilen och datorn. Och i framtiden kommer digitaliseringstakten öka. Detta är inget ”imaginary thinking” utan en oundviklig följd av människans ständiga strävan efter förbättringar.

Olika förväntningar på privatliv och jobb?
En spännande aspekt av digitaliseringen är att många gör skillnad på privatliv och jobb. Total digital närvaro är självklart i privatlivet – att köpa böcker och inredning, deklarera och göra bankaffärer på nätet. Vi vill ha det nu, utan ledtider och strul.

”Det sitter i väggarna”
Märkligt nog är förväntningarna på arbetsplatsen annorlunda, i synnerhet inom offentlig förvaltning. Där finns ofta en tradition i hur man handlägger ärenden. Enligt Robert Törne som tidigare varit tjänsteman vid Norrtälje kommun och numera är konsult på Sokigo, sitter kulturen bergfast i väggarna på många ställen och är svår att bryta.

– Tänk om alla tjänstemän ställde samma krav på sina egna processer? Att det självklart ska gå lika lätt och snabbt att söka skolplats eller bygglov och få svar i mobilen som att köpa resa på nätet, säger Robert Törne.

Tjänstemän behöver tänka lika på jobbet och civilt
De flesta är överens om att det är svårt att förändra människor. Däremot går det att ändra kulturen i en grupp. När man inför nya digitala metoder uppstår ofta oro och då måste chefen gå före, statuera exempel och inge mod.

 

”The only thing that can stop you is the doubt that you carry in your mind.”
Char Richardson

0
4

Norrtälje speedar upp med automatiserad e-tjänst

Som bygglovshandläggare är det lätt att dränkas i inkommande handlingar. Man ligger ofta efter i registreringen, vilket får som följd att medborgarna får vänta.

En revolution för byggärenden
Långsamma bygglovsprocesser är snart ett minne blott i Norrtälje kommun. Där byggs just nu grunden för nya processer.

Med det befintliga systemet ByggR som grund i kombination med en ny e-tjänst, slipper handläggarna registrera ärenden och dokument. Det innebär en revolution för byggärenden.
– Den automatiserade bygglovsprocessen innebär en revolution för byggärenden, säger Robert Törne, konsult på Sokigo. Så många moment som tidigare skötts manuellt försvinner.

Allt detta blir automatiskt när medborgarna själva kan registrera. Uppspeedat heller hur?
• E-tjänsten skapar direktkontakt mellan medborgare och handläggare. Något de flesta medborgare länge önskat.
• E-tjänsten känner automatiskt av om fastigheten ligger inom detaljplan. Då visas detaljplanen.
• Personen som söker får automatisk access till äldre ärenden på fastigheten.

”Mer spännande att handlägga än att registrera”
– I stället för att registrera ärenden kommer upp till två personer att kunna handlägga i stället, säger Sara Helmersson, förvaltningsdirektör i Norrtälje kommun. Sannolikt tycker de flesta att det är en mer spännande sysselsättning!

0
1
Bild på räddningsledare framför brandbil

Tidsbesparare inom räddningstjänsten

På räddningstjänsten runt om i landet klurar många brandingenjörer på orsaken till bränder. Berodde det på slarv? Var det gamla elledningar eller anlagt? Jobbet kräver hög analytisk förmåga, erfarenhet och en del kreativitet.

Administrera eller utföra räddningsarbete?
En annan del av räddningstjänsten handlar om tillsyner. Att olika anläggningar har bra brandskydd är viktigt för hela samhället.

På Räddningstjänsten Dala Mitt i Borlänge jobbar brandinspektören Hans Katrin. För honom besparar den mobila applikationen Core Tillsyn enormt mycket tid.
– Core Tillsyn ger oss en ökad effektivisering redan under platsbesöket. Framför allt slipper vi skriva in allt i efterhand för att uppdatera data efter en tillsyn.

Flexibel app anpassad till verkligheten
Applikationen är flexibel och anpassas lätt till alla olika situationer som råder inom räddningstjänsten. Det gör arbetet genom hela ärendet lättare.

Core – en guldgruva för framtida statistik
Förutom att det digitala flödet frigör tid, är det en guldgruva för att få fram siffror och statistik. Det i sin tur möjliggör analyser och tydliga tendenser. Hur många händelser av den här och den här typen har vi haft? Vad betyder det och hur kan vi förebygga?

0
2
Bild på fjäril som lämnar sin puppa

Hurra – förändring på gång!

Det enda varaktiga är förändring, lyder ett 2500 år gammalt ordspråk. Förändring är något oundvikligt som alla reagerar olika på. Somliga tänker ”Nej. Orkar inte. Vill inte.” Andra tänker ”Ja! Hurra! Vad kul!”

Vi på Sokigo tillhör de senare. Vi gillar utmaningar som ger möjligheter att lära nytt, tänka nytt, göra nytt. Som ett led av detta blir bolaget Abou en del av oss från 1 januari 2017.

Lite om Abou: Företaget är mest känt för e-tjänsteplattformen ”Automaten” vilken används i 55 kommuner. Abou har funnits på den svenska marknaden sedan 2008. I företaget jobbar 18 personer, varav de flesta inom teknisk innovation.

”Du måste vara förändringen du önskar se i världen”
– Mahatma Gandhi

0
1
Bild på kvinna och man framför dator

Chilla mer på jobbet?

Enligt den italienske nationalekonomen Vilfredo Paretos ”80/20-regel” får det vi bidrar med i olika sammanhang rätt små effekter på helheten.

Om vi ska förlita oss på den här ”80/20-regeln” skulle vi klara av 80 % av våra ärenden på 20 % av tiden. 80 % av förändringarna i vår organisation kommer från 20 % av medarbetarna och 20 % av personalen står för 80 % av problemen. 20 % av det vi gör leder till 80 % av framgångarna etc.

Vi på Sokigo diskuterar ibland detta. Ännu är vi inte säkra på hur långt vi vågar ta tanken. För om vi vore det, bör vi helt enkelt chilla mer på jobbet och söka fler genvägar? En sak är i alla fall säker. Vi människor gör mycket i onödan och det mesta av alla våra ”göranden” leder faktiskt inte till något viktigt.

Vad säger du? Hur kan man applicera den här teorin på jobbet eller livet i övrigt?

0
1
Bild från ett bygge

”Användarna är sjukt nöjda”

Webblösningen Platsbesök används av byggnadsinspektörer. Tidigare har det krävts 100 % uppkoppling för att den ska fungera väl. Nu har Sokigos smarta utvecklare byggt om lösningen så att den fungerar även utan uppkoppling.

– Nu får inspektörerna full access till fastigheter och ärendeinformation direkt i plattan, oavsett om de har täckning eller ej, säger produktägaren Anna Tell.

Platsbesök har blivit en succé och kommunerna är supernöjda
– Inget krånglar längre när våra ingenjörer är ute på platsbesök. De har alltid alla handlingar på plats och allt går lätt. Det spar mycket tid för processen, berättar Malin Bengtsson, bygglovsadministratör på Halmstad kommun.

Så fungerar Platsbesök
Innan du ska ut i fält laddar du ner fastigheterna du ska besöka. Du jobbar med objekten, tar foton och dokumenterar. När du återfår täckning hälls dokumentationen över i protokollet och vidare in i ByggR genom en knapptryckning.

Platsbesök bygger på flexibilitet. Du ställer själv in vilka checklistor du vill ha utifrån vad för typ av besök det gäller. När du är klar klickar du på ”Slutför besök” och du har ett färdigt tillsynsprotokoll.

Vill du veta mer?
Hör av dig till Malin Bengtsson, malin.k.bengtsson@halmstad.se eller 073-3442 889. Eller Anna Tell på Sokigo: anna.tell@sokigo.com eller 08-562 533 91

0
1

Sveriges nya dataskyddslag kommer 2018. Är ni beredda?

Personuppgiftslagen, PUL, upphör att gälla i maj 2018 och i stället får vi en ny dataskyddsförordning. Syftet är att stärka rätten till våra egna personuppgifter. De som levererar och hanterar personuppgifter – det vill säga ni myndigheter, kommuner och organisationer – får nya krav på er. Uppgifter som är fel och som lämnats ut ska rättas och personuppgifter som begärs raderade ska så göras. Dessutom blir det tuffare när det gäller hur ni dokumenterar personuppgifterna.

Dokumentationen får större fokus
Den nya lagen kräver att ni kan redogöra för hur ni rättar personuppgifter som varit fel och som lämnats ut. Ni ska även kunna visa hur ni sprider vidare rättad information till andra instanser så att dessa i sin tur kan rätta sina register. Rätt och slätt måste ni kommuner och myndigheter ha full koll på vad ni hanterar, varifrån det samlas in och till vem det lämnas.

Gör en konsekvensanalys!
Har ni förberett er på de nya kraven och funderat på vilka konsekvenser de får? En bra start, om ni inte redan gjort det, är att involvera chefer och nyckelpersoner i organisationen. Kanske låta en arbetsgrupp göra en konsekvensanalys och planera för vilka resurser som krävs för anpassningen. Liksom vilka nya rutiner som krävs för att möta kraven på öppenhet.

1
1