Skapa en trygg miljö för barnen i er kommun

”Det blir lätt för oss att planera underhållet av våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Varje år inträffar uppskattningsvis 18 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor. Att som kommun inte ha goda rutiner och välhållna lekplatser kan sluta riktigt illa. Det är viktigt att kontrollera att lekplatserna håller måttet enligt ny version av Europa-standarden SS-EN 1176 – 2018. Att utrustningen är hel och att specifikationer för fallområde och fritt utrymme följer de senast gällande direktiven är viktigt.

Knappa resurser och många lekplatser kan göra det svårt att behålla kontrollen över statusen på dem samt vilka fel det finns som behöver åtgärdas. Rutiner och tydliga riktlinjer för tillsyn och besiktning säkerställer att barnen kan leka utan hinder och risker.

Vi har utvecklat ett stöd för kommuner som ger tydlig överblick över lekplatser och dess skick. Det bli lätt att skapa rutiner och kontrollera status på lekplatserna i kommunen.

”När du väl gjort grundarbetet blir resten enkelt. De som utför tillsyn kan göra det med hjälp av sina telefoner i webbapplikationen. Kartan visar vilken status som gäller för våra olika lekplatser och den utrustning som finns utplacerad. Det blir lätt för oss att planera och underhålla våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Applikationen är uppdelad i två delar, en för överblick från kontoret och en för arbete ute i fält. Lekplatserna fotograferas och registreras enkelt i applikationen och besiktigas i fält med hjälp av surfplatta eller telefon. Informationen laddas automatiskt upp på en server och visas sedan i kartan. Lekplatsernas läge och status kan även enkelt visas i kommunens webbkarta där fler kan ta del av informationen.

Du som arbetar med översyn får bra överblick på kommunens lekplatser och deras status i applikationens karta. Lekplatsens geografiska placering, bilder på redskap samt status visas i kartan. Information om senaste datum för besiktning och tillsyn och om något behöver åtgärdas.

Vill du veta mer om hur du säkrar tillsyn och besiktning för lekplatserna i din kommun?
Anmäl dig till ett kostnadsfritt webinar där vi demonstrerar hur applikationen ser ut och fungerar. Skicka ett mail till marknad@sokigo.com med vilket datum du önskar delta på.

Datum
Torsdag 25/4 kl 13.00 – 14.30
Fredag 26/4 kl 10.00 – 11.30

Har du några frågor om Lekplatskollen?
Kontakta Daniel Mattsson, Produktägare för Lekplatskollen, daniel.mattsson@sokigo.com eller Aris Kolovos, Affärsansvarig, aris.kolovos@sokigo.com.

Läs mer på lekplatskollens produktsida.

Apcoa Danmark utvecklar sin verksamhet med smart kartlösning

Apcoa är ett ledande företag inom parkeringstjänster i Europa. Under 2018 valde de att utveckla ett nytt verksamhetssystem med kartan som grund. Vi på Sokigo fick uppdraget att utforma lösningen som erbjuder användarstöd för stora delar av verksamheten. Första versionen är nu utrullad hos Apcoa Danmark. Tack vare de effekter som redan uppnåtts påbörjas nu arbetet med att sprida lösningen vidare till dotterbolagen i Europa.

Ett verktyg för dokumentation och planering

Apcoa i Danmark såg möjligheter i att utveckla och kvalitetssäkra flera delar av sin verksamhet. Med kartan som utgångspunkt går det att arbeta med allt från planering och etablering till översikt av apparatur och parkeringsvakternas rondering.

Så här används verktyget i praktiken

Den digitala kartan kan planera design och placering av utrustning, skyltar och apparater. Därefter överförs detta som arbetsorder till utföraren som kvalitetssäkrar arbetet med foton och information ute på fältet. Vid varje tillfälle finns tillgång till parkeringens utformning med versionshantering och historik vilket ger möjlighet att skapa bevis för eventuella rättsliga tvister.

Det går också att optimera rutter för parkeringsvakter och arbetslag baserat på optimala resvägar. Det gör arbetet med resursplanering lättare. I längden innebär det kostnadsbesparingar då medarbetarnas tid blir mer effektiv.

Först Danmark – sedan resten av Europa

Under 2019 planeras samarbetet och lösningen att utvecklas vidare med nya funktioner. Samtidigt har Apcoas bolag och verksamheter i flera av de andra 14 europeiska länderna upptäckt fördelarna och är intresserade av lösningen för sina egna marknader.

En helt webbaserad och prisbelönt lösning

Användaren har åtkomst till det webbaserade systemet via dator, mobiltelefon eller läsplatta. Systemet kopplas till andra verksamhetssystem och datakällor och integrerar information för olika funktioner och geografiska analyser i realtid.

Sokigo och Apcoa kom att på Pitney Bowes användarkonferens i Rom, Italien under oktober månad 2018, mottaga priset för ”Mest innovativa geospatiala affärslösning utvecklad på Spectrum Spatial Analyst”

Kompetent programvara

Systemet och lösningen baseras på Spectrum Spatial Analyst (SSA) från Pitney Bowes/MapInfo som utgör en stabil grund vad gäller geografisk IT och data management. Sokigo har med ledande kunskap kring SSA och sin egen plattform AddSpatial byggt och anpassat arbetsmoduler för olika delar av verksamheten.

 

Vill du veta mer om hur Sokigo kan utveckla just din affär med hjälp av geografisk IT och positionering?

Kontakta Anders Haraldsson, Lösningsstrateg GIS på Sokigo – på anders.haraldsson@sokigo.com

Läs mer om SSA här https://sokigo.com/spectrum-spatial-analyst/

APCOA PARKING’s affärsidé är att erbjuda de bästa och mest kundvänliga lösningarna inom parkeringsbranschen. APCOA finns i 12 europeiska länder med fler än 1,4 miljoner parkeringsplatser på över 8000 platser. APCOA i Danmark hanterar idag fler än 1500 parkeringsplatser och kan med den senaste tekniken erbjuda allt ifrån stora parkeringshus till små områden med 4–5 platser. Kunderna är företag och privatpersoner som har ett behov av att hantera sina parkeringsplatser samt de som vill hyra eller använda en parkeringsplats.

Läs mer om Apcoa i Danmark: https://www.apcoa.dk/

 

Ett stort steg på vägen mot en smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet föreslår att landets detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt för alla genom en nationell digital åtkomstpunkt. Målet är att detta ska vara klart år 2021. Vi har tagit fram en applikation tillsammans med Lantmäteriet som ska möjliggöra detta. Applikationen visar nyttan med att ha central och standardiserad information om detaljplaner. Syftet är att hämta, visualisera och exponera information i bygglovsansökan för att skapa en effektivare bygglovsprocess.

Ambitionen är att tillgängliggöra planer och bestämmelser digitalt och tillgängliggöra aktuell information för alla. Informationen kan användas av allt från planhandläggare, byggaktörer eller privatpersoner, som alla är möjliga intressenter i samhällsbyggnadsprocessen.

Kvalitetssäkrar bygglovsprocessen

För den som ansöker är det lätt att få översikt över vilka planer och bestämmelser som gäller för respektive område. I tjänsten ser den sökande vilka restriktioner och krav som ställs på just den fastigheten personen ämnar utveckla. Delar av ansökan handläggs redan i tjänsten och den sökande får reda på vad som är möjligt att göra. På så sätt kvalitetssäkras ansökan redan i första skedet, vilket sparar tid för både handläggaren och den sökande. Kompletteringsbehov minskar och det går snabbare att ta beslut på ansökan.

Handläggaren får in fler kompletta och korrekta ansökningar vilket leder till en effektivare registrering, mindre granskningsbehov och snabbare processer.

Vill du veta mer om vårt arbete mot en smartare samhällsbyggnadsprocess?
Träffa oss på Position, klicka här för att läsa mer och anmäla dig!

Ta kontakt med Christophe Poncin på christophe.poncin@sokigo.com för att veta mer om vårt arbete tillsammans med Lantmäteriet.

Effektivare administration av elevuppgifter med applikationen Skolstart

– Är du förälder vet du säkert att skolstart innebär en massa blanketter som ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan. Samma visa varje år, nästan samma uppgifter som ska fyllas i. Som lärare eller administratör blir det mycket extraarbete att samla in alla blanketter och registrera dem i systemet. Svårt att säkerställa vem som lämnat in blanketterna och att hålla reda på gammal och ny information.

Angela Gardelin, Digitaliseringsutvecklare i Ängelholms kommun är projektets grundare som tillsammans med oss på Sokigo och Falkenbergs kommun utvecklat en lösning. Skolstart är namnet på den applikation som ska ta bort alla pappersblanketter inför varje nytt läsår. E-tjänsten samlar in data från vårdnadshavare och sammanställer det enkelt och tydligt för berörd enhet.

All information samlat i applikationen
Angela upplevde att det blev mycket onödigt arbete vid början av varje nytt läsår. För att minimera extraarbete är många av fälten i applikationen redan ifyllda. Uppgifterna hämtas från Folkbokföringsregistret och verksamhetssystemet. All information går att sortera för den som sedan sköter administrationen från skolans håll.

”Tidigare har lärarna delat ut ett antal pappersblanketter första dagen i skolan. Alla blanketter ska fyllas i med samma person- och kontaktuppgifter för båda vårdnadshavarna och eleven, alltså samma uppgifter om och om igen. Nu samlar vi in informationen via e-tjänsten innan skolstart, uppgifterna hämtas, fylls i automatiskt och behöver bara lämnas en gång. Det underlättar planeringen för skolan och sparar in oerhört mycket tid för vårdnadshavarna.” säger Angela Gardelin, Digitaliseringsutvecklare i Ängelholms kommun.

Ordning och reda
De olika behoven går att filtrera fram, för enkel och tydlig överblick. Har du valt att ansöka om modersmål så skickas det ett mail till Språkcentrum där de får info om att det finns ett barn som behöver modersmål. Samma sak gäller för anmälan av specialkost, samtycken för vaccinationer eller ansökan om bibliotekskort.

”Lärare och administratörer kan få ut all information samlat och sortera på olika urval. Vill de t.ex. få reda på vilka personer i en specifik klass eller skola som har modersmål eller andra behov så kan de söka på detta. Handlar det om specialkost går även det att filtrera fram, vilket underlättar för planering av matinköp och meny för skolköket.” säger Angela.

Smidigt och säkert med BankID
Du som är vårdnadshavare loggar in med BankID och dina uppgifter hämtas från folkbokföringsregistret. I nästa steg hämtas informationen om de barn du är vårdnadshavare för. Uppgifter om barnets andra vårdnadshavare visas samtidigt och samtliga uppgifter fylls i per automatik.

Vill du veta mer om Skolstart eller smarta e-tjänster i allmänhet?

Kontakta Erik Zimmerman, Kundansvarig på Sokigo, erik.zimmerman@sokigo.com eller 08-470 75 05.

Danderyds kommun näst ut att använda TopoDirekt som MBK-system

Sokigo har fått förtroendet och förmånen att leverera TopoDirekt till Danderyds kommun. Efter en gedigen upphandlingsprocess stod Sokigo ut mest med sin nya helhetslösning TopoDirekt med inriktning mot MBK, Svensk Geoprocess och DRK.

”TopoDirekt ger stöd i hela MBK-arbetskedjan från fältdatabehandling till färdig kartprodukt. Samtidigt lämnar systemet utrymme för att bredda våra arbetsuppgifter och förfina vårt arbetssätt.” säger Roger Connysson, Kart- och mätchef

TopoDirekt är en MBK-lösning som passar in i ett heltäckande kommunerbjudande och utgör en viktig kugge för kommunens övergripande geodatahantering. TopoDirekt innehåller utöver de funktioner som krävs för den storskaliga kartproduktionen stöd för bl.a:

  • 3D och BIM
  • Import- och export till DWG, Shape, DGN, Mapinfo
  • Terrängmodeller, skapa höjdkurvor
  • Utbyte och beräkning av fältdata
  • Metadata
  • ÖP,DP (Översikt- och Detaljplan)

Lösningen gör att Danderyds kommun hittar funktioner i TopoDirekt som tidigare krävt program från olika leverantörer. Medarbetarna slipper hoppa mellan olika program och kommunen kan skära ner på antalet programvaror och minskar sina kostnader.

”Topodirekt är ett mycket användarvänligt och kompetent system som ändå känns bekant för vana CAD-användare. Vidare värdesätter vi att TopoDirekt är kompatibelt med andra system och Open Source-lösningar i synnerhet.” säger Roger

Vill du veta mer?

Niklas Eriksson, Produktägare för TopoDirekt
070-645 15 10
niklas.eriksson@sokigo.com

Roger Connysson, Kart- och mätchef på Danderyds kommun
08-568 912 69
roger.connysson@danderyd.se

Om Danderyds kommun

Danderyd är en grönskande storstadskommun omgiven av vatten, belägen cirka en mil norr om Stockholm. Drygt 32 000 invånare bor i Danderyd. Kommunen är en av landets till ytan minsta med en areal på cirka 28 kvadratkilometer. Kommunen består av fyra kommundelar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Om Topodirekt

TopoDirekt är en MBK-produkt som utvecklas i samarbete mellan Adtollo och Sokigo. Nyckel funktionerna är en stark egenutvecklad klient i Topocad, en bra adapter mot databaser, ISM, och en ny databasmodell anpassad för Svensk Geoprocess. Utöver MBK-funktionerna hanterar även TopoDirekt bland annat Lantmäteriets BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet) och registerkarte-GML.